Copyright © 2023 SP9KAG

1 - 3 4 - 6 7 - 9 A - C D - F G - I J - L M - O P - R S - U V - X Y - Z

QSL -  Managers aktualizacja: 01.07.2023


Na podstawie serwisu internetowego 425DXN opracowaliśmy zbiorczy wykaz QSL - Managerów, publikowany cyklicznie na łamach powyższego serwisu. Wykaz obejmuje okres od 1 stycznia 2013 i jest na bieżąco uzupełniany.

W kolumnie “DATA PUBLIKACJI” umieszczono datę pierwszej publikacji w serwisie 425DXN dotyczącej danej stacji. Jeżeli na przestrzeni czasu dana stacja zmieniła QSL Managera, to zmiana ta została ujęta w wykazie pod inną datą publikacji.


 Statystyki