Copyright © 2023 SP9KAG

RYS HISTORYCZNY


Zalążkiem dzisiejszego Klubu Sportów Lacznosci LOK w Gliwicach byla Sekcja Łącznosci przy Zarządzie Powiatowo - Miejskim LPŻ. Sekcja ta powstała w roku 1951. Jednym z jej współorganizatorów był nieżyjący już kolega Jan Skulski SP9DY. Nawiązał on współpracę z modelarzami z Modelarni Lotniczej w Gliwicach, która miała polegać na wykonaniu urządzenia radiowego do zdalnego sterowania modelem samolotu. W tym przedsięwzięciu brał również udział kol. Artur Holan SP9 516. Urządzenie zostało zamontowane w modelu samolotu RWD-6. Model ten wziął udział z powodzeniem w Mistrzostwach Polski Modeli Latających w Krośnie w 1954r. W listopadzie 1954 roku członkowie Sekcji Łączności przystąpili do budowy nadajnika KF o mocy 50W.


W lutym 1955r Sekcja otrzymała zezwolenie na posiadanie i używanie urządzeń nadawczo - odbiorczych. Przyznano jej znak wywoławczy SP9KAG. Fakt ten przyjęto jako formalny początek działalności Radioklubu. Jeszcze w tym samym roku 1955 stacja SP9KAG wzięła udział w zawodach Polny Dzień UKF pracując ze Śnieżki. Stacja zajęła w tych zawodach 17 miejsce. W zawodach QRP zajęła 15 miejsce pracując z Wielkiej Raczy. Inicjatorami rozwoju Klubu w tym okresie byli koledzy Bogdan Radwański SP9DV, oraz Jan Wójcikowski SP9DR. Stacja SP9KAG corocznie brała udział w zawodach PD UKF pracując z Czantorii, Góry Chrobrego, Biskupiej Kopy i Szczelińca w Górach Stołowych zajmując czołowe miejsca.


W roku 1960 kierownictwo Klubem objął kol. Henryk Bar SP9NRH. W listopadzie 1962 r. Liga Przyjaciół Żołnierza na IV Zjeździe swojej organizacji zmieniła nazwę na Liga Obrony Kraju. Z tą chwilą Klub przyjął obecną nazwę Klub Sportów Łączności LOK SP9KAG.


Oprócz pracy w eterze członkowie Klubu brali udział w zawodach amatorskiej radioorientacji sportowej i wieloboju łączności na szczeblu krajowym i zagranicznym zdobywając czołowe miejsca.


Z inicjatywy kol. Henryka SP9NRH Klub w latach 70, i 80 prowadził kursy radiowo - telewizyjne. Kursy te cieszyły się olbrzymim powodzeniem wśród społeczeństwa Gliwic i okolic, przyczyniając się do jego politechnizacji.


W czerwcu 1997 r. opiekunem Klubu z ramienia LOK został kol. Jacek Jaworowski SP9CXN, który pełnił tę funkcję do maja 2019 r.


Obecnie Klub zrzesza 21 członków. Stacja klubowa bierze udział we wszystkich ważniejszych zawodach i imprezach krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych. Promujemy krótkofalarstwo uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach o charakterze masowym. Nasza radiostacja klubowa pracowała i nadal będzie pracować pod znakami okolicznościowymi z okazji różnych świąt i rocznic. Wyposażenie stacji stanowi TRX FT-897D, DIGITAL 2000 wykorzystywany głównie do pracy emisjami cyfrowymi, oraz muzealny egzemplarz TS-515. Anteny to GP-7, G5RV, oraz BIGSTAR 2m/70cm.


Doświadczeni członkowie Klubu szkolą dzieci i młodzież z zakresu sportów łączności, takich jak radioorientacja sportowa i wielobój łączności. Nasi zawodnicy niejednokrotnie udowadniali, że włożony trud w ich wyszkolenie nie poszedł na marne przywożąc z tego typu zawodów najwyższe trofea.NASZA GALERIA ZDJĘĆ

Certyfikaty

Jeżeli jesteś otwarty(a) na ludzi i chciałbyś (chciałabyś) poznać poprzez eter ich kulturę, obyczaje, oraz kraje w których żyją to zapraszamy w nasze szeregi. Jeżeli lubisz rywalizację, ruch na świeżym powietrzu i  chciałbyś (chciałabyś) spróbować swoich sił w zawodach sportów łączności to przyjdź do nas.


Zapraszamy wszystkich chętnych z Gliwic i okolic w wieku od 9 do 99 lat.

 Statystyki